United Motors / BMW Garantiitingimused

BMW Garantiitingimused

GARANTII

BMW ja MINI sõidukitele (edaspidi nimetatud: sõiduk) ning BMW ja MINI originaalvaruosadele (edaspidi nimetatud: originaalvaruosa) kehtib müügigarantii alljärgnevalt nimetatud tingimustel:

1. Garantii objekt ja kehtivuse alused

1.1. Garantii on tootjatehase kohustus tasu eest või tasuta kõrvaldada BMW ja MINI sõidukite ning originaalvaruosade valmistamise või nendes kasutatud materjalide defektid, mida tootjatehas määratleb oma garantiitingimustes.

1.2. BMW ja MINI sõidukite ja originaalvaruosade garantii laieneb:

1.2.1. Müüja poolt müüdud sõidukitele ja tootjatehase poolt müüdud ning vastavalt nõuetele paigaldatud originaalvaruosadele.

1.3. Garantii kehtib ainult sõidukitele, mida on kasutatud ja hooldatud vastavalt tootjatehase nõuetele ning korralised hooldustööd on teostatud õigeaegselt:

1.3.1. Originaalvaruosadele kehtib garantii ainult nende paigaldamisel vastavalt BMW AG nõutele.

2. Garantiitähtaeg

2.1. Tootjatehas annab sõidukile üldgarantii 24 (kakskümmend neli) kuud ilma läbisõidu piiranguta sõiduki esmaregistreerimise või sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Tootjatehas garanteerib, et nimetatud tähtaja jooksul on sõiduk defektivaba lähtudes antud hetke tehnoloogilisest tasemest:

2.2.1. Tootjatehas annab sõiduki keredetailidele roostegarantii 144 (sada nelikümmend neli) kuud (12 aastat) sõiduki esmaregistreerimise või üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Tootjatehas garanteerib, et nimetatud tähtaja jooksul on sõiduki keredetailid roostevabad. Keredetailide roostegarantii ei kehti keredetailidele, mis ei ole metallist, samuti sõiduki lisavarustusse kuuluvatele keredetailidele (esi- ja tagaspoilerid, kaitserauad jne);

2.2.2. Tootjatehas annab sõidukile värvigarantii 36 (kolmkümmend kuus kuud) sõiduki esmaregistreerimise või üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem.

2.3. Lepingu punktis 2.1. nimetatud garantii ajal garantii korras sõidukile originaalvaruosade paigaldamise korral lõppeb vastavate originaalvaruosade garantii samaaegselt sõiduki üldgarantii tähtaja möödumisega.

2.4. Tootjatehas annab originaalvaruosadele garantii 24 (kakskümmend neli) kuud müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Tootjatehas garanteerib, et nimetatud tähtaja jooksul on originaalvaruosa defektivaba antud hetke tehnoloogilisest tasemest lähtudes.

2.5. Tootjatehas annab sõiduki kuludetailidele garantii 24 (kakskümmend neli) kuud sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem, tingimusel, et kuludetaili defekt on põhjustatud kasutatud materjali veast tingitud purunemisest, mida Klient ei tekitanud sõiduki ebaõige kasutamisega.

2.6. Erandina käesolevate Garantiitingimuste punktist 2.5. on järgnevalt nimetatud kuludetailidele kehtestatud lühendatud garantiitähtaeg:

2.6.1. sõiduki klaasipuhasti harja garantii kestvusega mitte kauem kui 3 (kolm) kuud või kuni 5000 (viis tuhat) kilomeetrit läbisõitu, sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem;

2.6.2. salongi tolmufiltrite(mikrofilter) garantii kestvusega kuni 8000 (kaheksa tuhat) kilomeetrit sõiduki läbisõitu müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem;

2.6.3. piduriketastele ebameeldivate häälte puhul garantii kestvusega mitte kauem kui 24 (kakskümmend neli) kuud või 20 000 (kakskümmend tuhat) kilomeetrit läbisõitu; piduriketastele vibratsiooni puhul garantii kestvusega mitte kauem kui 24 (kakskümmend neli) kuud või 30 000 (kolmkümmend tuhat) kilomeetrit läbisõitu sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast , olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Eeldusel, et kulumispiir pole ületatud, ketastel ei esine kuumakahjustusi-roostet;

2.6.4. piduriklotside garantii kestvusega mitte kauem kui 24 (kakskümmend neli) kuud või kuni 20 000 (kakskümmend tuhat) kilomeetrit läbisõitu sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Eeldusel, et kulumispiir pole ületatud;

2.6.5. hõõglambi pirnidele mitte kauem kui 12 (kaksteist) ja Xenon pirnindele ning LED tuledele kehtib 24 (kakskümmend neli) kuud müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem;

2.6.6. müüja annab sõiduki rehvidele garantii rehvide tootjatehase poolt ette nähtud tingimustel ja tähtajaks;

2.6.7. tootjatehasepoolt komplekteeritud originaalratase komplekti garantii balanseerimise korral 2 000 (kaks tuhat) kilomeetrit läbisõitu alates tööde teostamise hetkest;

2.6.8. müüja annab tema poolt teostatud veermikugeomeetria reguleerimistöödele garantii kestvusega kuni 2000 (kaks tuhat) kilomeetrit läbisõitu, alates tööde teostamise hetkest juhul, kui kordus reguleerimistööde algmõõtmise tulemus ei erine oluliselt eelmise reguleerimise lõppmõõtmise tulemusest;

2.6.9. sõiduki juht- ja võtmepultides kasutatavaid patereisid loetakse kulumaterjalide hulka;

2.6.10. reguleerimistöödele kehtib garantii 10 000 (kümme tuhat) kilomeetrit või 6 (kuus) kuud esmaregistreerimisest, kumb saabub varem, välja arvatud punktid 2.6.7 ja 2.6.8.

2.7. Muud erisused:

2.7.1. Kõrgpinge akude garantii kestvus 6 (kuus) aastat või 100 000 (sada tuhat) kilomeetrit Euroopa generatsioon PHEV 3 ja 4 mudelitele;

Kõrgpinge akude garantii kestvus 8 (kaheksa) aastat või 160 000 (sada kuuskümmend tuhat) kilomeetrit Euroopa generatsioon 5 PHEV mudelitele;

Kõrgpinge akude garantii kestvus 8 (kaheksa) aastat või 100 000 (sada tuhat) kilomeetrit Euroopa BMW i I01 (94AH and 120 AH), I12;

Kõrgpinge akude garantii kestvus 8 (kaheksa) aastat või 160 000 (sada kuuskümmend tuhat) kilomeetrit Euroopa BMW i I01 (94AH and 120 AH) esmaregistreerimiskuupäevast alates 01.08.2019;

Kõrgpinge akude garantii kestvus 8 (kaheksa) aastat või 160 000 (sada kuuskümmend tuhat) kilomeetrit Euroopa MINI F56, F57 BEV.

2.7.2. Sõiduki kergmetallist valuvelgede korrosiooni või värvi kaebuse korral käsitletakse juhtimit vastavalt tootjatehase velje tolerantsi kataloogile. Arvesse võetakse välistest mõjutustest tulenevaid vigastusi;

2.7.3. Sõiduki naturaalsest nahast istmekatete kaebuse korral käsitletakse juhtimit vastavalt tootjatehase istmenaha tolerantsi kataloogile;

2.7.4. Sõiduki naturaalsest nahast rooli kaebuse korral käsitletakse juhtimit vastavalt tootjatehase roolinaha tolerantsi kataloogile.

2.7.5. Sõiduki tagadiferentsiaali lekke kaebuse korral käsitletakse juhtimit vastavalt tootjatehase tagadiferentsiaali lekke tolerantsi kataloogile.

2.7.6. Sõiduki esitulede pragude kaebuse korral käsitletakse juhtimit vastavalt tootjatehase esitulede pragude kaebuse tolerantsi kataloogile.

3. Garantii ennetähtaegselt lõpetavad asjaolud

3.1. Garantii on välistatud juhtudel, kui:

3.1.1. Klient ei teavitanud Müüjat sõidukil või originaalvaruosal ilmnenud defektist viivitamatult ning ei andnud Müüjale võimalust ilmnenud defekti üle vaadata ning seda koheselt likvideerida. Viivitamatu teatamise kohustust on igal juhul rikutud, kui defektist ei ole Müüjat teavitatud hiljemalt 5 päeva jooksul arvates defekti ilmnemisest;

3.1.2. Sõidukit või originaalvaruosa on kasutatud mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetega või seda on üle koormatud (sealhulgas kasutatud võistlusspordis); 

3.1.3. Sõidukit või originaalvaruosa on parandatud, hooldatud või ümber ehitatud töökojas, kus pole järgitud tootjatehase nõudeid. Sõidukile on teostatud tootja nõutele mittevastavaid värvitöid ja/või kereremonditöid;

3.1.4. Sõidukile või originaalvaruosale on paigaldatud osasid, mida tootjatehas ei aktsepteeri;

3.1.5. Sõidukit või originaalvaruosa on modifitseeritud või täiendatud viisil, mida tootjatehas ei aktsepteeri;

3.1.6. Klient ei ole järginud sõiduki kasutamist, remonti ja/või hooldust sätestavaid nõudeid, millised on toodud hoolduskäsiraamatus(kasutamisjuhend) ja service-raamatus. Klient ei ole teostanud hooldustöid õigeaegsel.

3.2. Käesolevate Garantiitingimuste punktis 2.2.1. ja 2.2.2. nimetatud sõiduki keredetailide roostegarantii ja värvigarantii kehtib üksnes tingimusel, kui Klient on omal kulul õigeaegselt ja nõuetekohaselt kõrvaldanud kriimustused, mõlgid, lahtisest teekattest tingitud värvikahjustused, avariikahjustused ja keskkonnafaktoritest tingitud keredetailide kahjustused.

3.3. Garantii alla ei kuulu sõiduki ja tema osade loomulik kulumine.

3.4. Garantii alla ei kuulu keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud defektid.

3.5. Garantii alla ei kuulu tavapärased hooldustööd.

3.6. Garantii alla ei kuulu juhtumid, milliste puhul on tegemist teise sihtturu jaoks toodetud sõiduki kohandamisega kohalikele tingimustele (nt Põhja-Ameerika sõiduki raadio väljavahetamine, kuna sagedusala on erinevalt diferentseeritud).

3.7. Garantii alla ei kuulu hooldus- ja remonttööde käigus kasutatud vedelikud ja gaasid (õlid, jahutusvedelik, pidurivedelik, jahutusaine jms).

3.8. Garantii alla ei kuulu sõiduki tavapärase hoolduse käigus teostatud programmeerimis-, reguleerimis- ja muud seadistustööd, mis on teostatud seoses sõiduki kohandamisega Kliendi nõuetele ning milliste seadistustööde teostamine ei ole seotud garantii alla kuuluvate defektide kõrvaldamisega.

3.9 Tuning ja ümberehitatud detailid ei kuulu garantii alla.

4. Garantiist tulenevate nõuete esitamine

4.1. Kliendil on õigus nõuda Garantiitingimuste alapunktis 2 nimetatud garantiitähtaja jooksul sõiduki või originaalvaruosa defektide kõrvaldamist, lähtudes alljärgnevast protseduurist:

4.1.1. Klient kohustub viivitamatult teavitama Müüjat ilmnenud defektist kirjalikus vormis (kirja, telefoni, e-maili jne teel) mitte hiljem kui 5 päeva jooksul defekti ilmnemise hetkest;

4.1.2. Kliendile vormistatakse Garantiitööde tellimus, mis peab olema kinnitatud Kliendi allkirjaga.

4.2. Tootjatehas kohustub garantii alla kuuluvad defektid kõrvaldama. Defektide kõrvaldamine toimub ühel alljärgnevalt nimetatud viisil: 

4.2.1. defektse sõiduki või originaalvaruosa parandamine;

4.2.2. defektse osa asendamine vastava uue varuosaga.

4.3. Kui Müüja on defektse originaalvaruosa asendanud uuega, läheb välja vahetatud originaalvaruosa Müüja omandisse.

4.4. Müüjal on õigus kasutada garantiitööde teostamisel autoriseeritud alltöövõtjaid.

4.5. Kui garantiitööde teostamisel ilmneb vajadus täiendavate hooldustööde järele, on Müüja kohustatud Klienti sellest teavitama. Täiendavate hooldustöödega seonduvad kulutused kannab Klient.

4.6. Juhul, kui sõiduk muutub liikumisvõimetuks garantii korras kõrvaldatava defekti tõttu, võtab Klient ühendust Müüjaga, kelle esindaja otsustab, kas vajalikud remonttööd sooritatakse kohapeal või Müüja töökojas. Viimasel juhul kompenseeritakse Kliendile põhjendatud pukseerimiskulud kuni lähima tootjatehase poolt autoriseeritud esinduseni. Pukseerimiskulude kompenseerimine kehtib ainult Sõiduki garantii korral, ei kehti originaalvaruosade ega kere –ja värvigarantii puhul.

4.7 Sõiduki või originaalvaruosa garantiiremondis viibimise tõttu kantud kulutused rendiautole, majutusele jne. ei kuulu garantii korras hüvitamisele.

5. Muud tingimused

5.1. Sõiduki omandiõiguse muutumine ei mõjuta käesolevates Garantiitingimustes sätestatud garantiikohustuste kehtivust.